Coaching og relasjonsledelse i Florø

Coaching og relasjonsledelse emne 1 - 15 STP i Florø vårsemesteret 2020

Nå blir det igjen mulig å studere coaching og relasjonsledelse i Florø. Studiet blir administrert av Folkeuniversitetet i samarbeid med Oslo MET Storbyuniversitetet, som har eksamensansvar. 

Gjennom å studere coaching vil du få faglig påfyll i et inspirerende miljø med gode forelesere. Tidspunkt for studiet er stort sett (med unntak av første samling) på onsdager fra kl. 10.00‐17.00 og torsdager fra kl. 09.00 – 16.00. Dato for de fire samlingene er som følger:

·         Samling 1 - onsdag 22 og torsdag 23 januar

·         Samling 2 - onsdag 19. og torsdag 20 februar

·         Samling 3 - onsdag 18 og torsdag 19. mars

·         Samling 4 – onsdag 15. og torsdag 16 april

Frist for innlevering av hjemme-eksamen, en praksisrapport på omlag 12 sider, blir torsdag 30 april 2020

Prisen for studiet er kr. 25.900,-. Eksamensavgift kr. 3500,- og bøker for ca kr. 1500,- kommer i tillegg.

Mer informasjon om studiet, finner du i vedlagte PDF-filer (neders i saken). Der finner du og mer informasjon om de andre modulene som man kan fortsette på etter at man har tatt emne 1. Dette er coaching og relasjonsleiing emne 2 og emne 3.

Totalt er det mulig å få 60 STP i coaching og relasjonsledelse hos Folkeuniversitetet. Har du en bachelor fra før kan dette grunnfaget brukes som delfag om du skulle ønske å gå videre på Oslo Met og ta f.eks. master i yrkespedagogikk.

Klikk her for å lese mer eller meld deg på via denne linken: https://www.folkeuniversitetet.no/Universitets-og-hoegskolefag/Organisasjon-og-ledelse/Coaching-og-relasjonsledelse-emne-1?city[]=Flora

Siste frist for påmelding er fredag 7. januar 2020.

Vedlegg 1: Undervisningsplan
Vedlegg 2: Programplan
Vedlegg 3: Pensum Coaching emne 1 - 15 STP – Florø våren 2020:

Maria Brandsøy