Foreiner krefter for å inkludere flere i arbeid

Sterkare fagmiljø, større breidde i tilbud og enda fleire i jobb. Det er målet når Origod AS i Florø fusjonerer med Nærtenesten i Florø og Mentro AS i Førde, seier Origod i ei pressemelding 1. oktober.

Styrene i Arbeid- og inkluderingsbedriftene Origod AS i Florø og Mentro AS i Førde, samt VTA-bedriften Nærtenesten AS i Florø har kommet frem til et anbefalt forslag om å fusjonere bedriftene. Fusjonen foreslåes gjennomført ved at Origod AS er overtakende selskap. Den er også anbefalt av NAV Sogn og Fjordane og de ansatte i begge selskapene har gitt sin anbefaling.

- Vi får samlet et større og bredere fagmiljø i samme selskap og vi blir en mer slagkraftig organisasjon som både vil kunne levere enda bedre tiltak til NAV innenfor skjermede tiltak og også stå enda bedre rustet i anbudsmarkedet. Fremfor alt tror jeg den nye bedriften vil bli enda bedre på det som er vårt samfunnsoppdrag, nemlig å hjelpe folk i jobb, sier daglig leder Petter Refsnes i Origod AS. Bedriften vil både levere tilbud til personer som trenger bistand for å komme ut i ordinær jobb, men vil også ha et bredt tilbud av tilrettelagte arbeidsplasser for personer med uføretrygd.

Tidligere styreleder i Mentro AS , Bjørn- Harald Haugsvær er valgt til styreleder i Origod AS og han hilser fusjonen velkommen.

- Dette er i seg selv solide bedrifter som har bygget opp stor kompetanse på arbeidsinkludering. Når de nå forener krefter vil det samlet bli en unik aktør med stor kunnskap om regionens behov for arbeidskraft og en kraftig verktøykasse for å hjelpe folk med ulike behov i jobb, sier han.

Det er vedtektsfestet at "nye" Origod AS vil ha avdelinger både i Florø og Førde. Nærtenesten AS avvikler sin virksomhet i Hamregata i Florø og flytter til Origod AS sitt anlegg i Industriveien i Florø. Samlet vil bedriften disponere 90 tiltaksplasser og få en forventet omsetning på 55 millioner kroner. Daglig leder blir Petter Refsnes og Bjørn Harald Haugsvær blir styreleder for den nye bedriften.

Aksjonærene i Origod AS har i  ekstraordinær generalforsamling mandag 01.10.18 for å vedtatt  fusjonsforslaget med Mentro AS, og tilsvarende for Nærtenesten vil bli gjort medio oktober.

For ytterligere informasjon kontakt styreleder Bjørn- Harald Haugsvær telefon 48 00 73 75  eller daglig leder Petter Refsnes telefon 918 08 644.

Kristin Svardal