Future of the Fjords – Ship of the Year 2018

På verdas største shippingmesse SMM i Hamburg vart “Future of the Fjords” kåra til Ship of The Year 2018. Skipet er bygga hos Brødrene Aa i Hyen for reiarlaget The Fjords.

«Future of The Fjords» er ein heilelektrisk passasjerbåt utvikla og bygga i Norge. Skipet går i rute på verdsarvfjorden Nærøyfjorden og har pga. elektromotorane ingen utslepp.

Det er ikkje første gang ein Brødrene Aa bygget båt for The Fjords vinn den gjeve prisen. Vi skal ikkje lenger tilbake enn 2016, då søsterskipet «Vision of the Fjords» vann tilsvarande pris.

Les juryens oppsummering:
«Juryen anerkjenner M/S «Future of The Fjords” som et helhetlig konsept hvor innovativ fartøysutvikling går hånd i hånd med en gjennomført strategi for å gjøre det helelektriske fartøyskonseptet mulig også ved andre lokasjoner. PowerDocken løser et potensielt hinder for å gjøre flere grisgrendte strøk tilgjengelig for elektriske fartøysoperasjoner, og eliminerer behovet for landbaserte og kostbare ladestasjoner. Problematikken omkring infrastruktur synes løst på en forbilledlig måte.

Samspillet båt+batteribank sikrer reelle nullutslippsoperasjoner (verken til luft eller sjø, samt no noise). Slik sett vurderes konseptet (fartøy + batteribank med tankkapasitet) av juryen som en akselerator for det grønne skiftet. Juryen gir uttrykk for stor anerkjennelse til partene som har utviklet, og faktisk gjennomført, et teknologisk og økonomisk løft som det «Future of The Fjords» og PowerDocken innebærer.

Juryen kommer dermed til den konklusjon at byggenummer 291 fra Brødrene Aa AS til The Fjords DA innfrir de forventninger man skal stille til Ship of the Year. Samlet sett vurderes kombinasjonen av futuristisk fartøysteknologi og innovasjonsnivået i batteribanken som utløsende for valg at M/S «Future of The Fjords» som Ship of the Year 2018.»

 

Maria Brandsøy