Havila får 104 millioner kroner til å utvikle hydrogen-kystrute

Havyard-prosjekt med hydrogendrift av Havila Kystruten får over 100 millioner kroner i støtte fra Pilot-E. Satsingen kan gi skip med opp til fem ganger lengre nullutslippsseilaser enn tilsvarende eksisterende eller planlagte skip. Dette kjem fram i ei pressemelding frå Havyard 14 desember.

På bildet fra venstre: R&D Manager Kristian Steinsvik, Designer Performance & Combustion Systems Jørgen Kopperstad, Technical Manager Kjellbjørn Kopperstad, Project Manager Kristian Osnes.

På bildet fra venstre: R&D Manager Kristian Steinsvik, Designer Performance & Combustion Systems Jørgen Kopperstad, Technical Manager Kjellbjørn Kopperstad, Project Manager Kristian Osnes.

I Pilot-E har Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova gått sammen om å løse de store samfunnsutfordringene.  Ett av to tema for 2018 var "Utslippsfri maritim transport 2.0", og prosjektet fikk tildelt til sammen 104,3 millioner kroner.

 Grønt teknologiskifte

Havyard Group har gjennom flere år drevet systematisk utviklingsarbeid og digitalisering, for å skape grønnere skip med stadig lavere effektforbruk og miljøutslipp. Nå tar de dette arbeidet et stort steg videre med prosjektet FreeCO2AST. Leder for FoU-arbeidet i Havyard, Kristian Steinsvik, forteller at de med dette prosjektet skal utvikle et høykapasitets hydrogenenergisystem som kan tas i bruk på et av Kystruten-skipene til Havila.

Den mest miljøvennlige seilasen

Havyard Group bruker hele konsernet med elektro-, design- og skipsbyggingskompetanse fra Norwegian Electric Systems, Havyard Design & Solutions og Havyard Ship Technology. I tillegg har de fått med forskningsinstitusjonene Sintef Ocean og Protech i prosjektet.

 Havila Kystruten har verdens største batteripakker og design som gir energieffektive skip, men administrerende direktør i Havila Kystruten, Arild Myrvoll, sier det er viktig å stadig utvikle seg.

-         Vi har allerede lagt mye i å tenke miljø og bærekraftig framtid, og har allerede innfridd kravene fra styresmaktene med god margin. Men vi skal være helt i front på denne utviklingen og fortsetter å strekke oss. Kystruten vil være den mest miljøvennlige seilasen langs norskekysten fra januar 2021.

Banebrytende ny teknologi

Product Development Manager i Havyard Group, Kristian Osnes, skal være prosjektleder for FreeCO2AST. Han skal ta fatt på prosjektet der de skal ta i bruk ny teknologi og flytte grenser for nullutslippsskip samtidig som både markedet for hydrogen, logistikk for levering av hydrogen og regelverket for løsninger må utvikles.

-        Det blir utfordrende, men vi ser nye krav, både fra nasjonale og internasjonale styresmakter, som blir så strenge at det kreves ny teknologi for å oppnå nødvendig reduksjon av utslipp fra skipsfarten, og vi ser at flere rederi har begynt å lete etter løsninger. Vi er svært heldige som nå har en kunde som Havila Kystruten og støtte fra Pilot-E som gjør at vi nå kan være blant de første til å gå i denne retningen.

Utslippskravene i de norske ferjeanbudene har ført til rask utvikling i batteriteknologi, men det å seile lengre distanser og med større skip er så energikrevende at hydrogen er en av få mulige løsninger.

-        Lykkes vi med dette prosjektet, så vil det bane vei for et nødvendig teknologiskifte der skipsindustrien vil kunne bidra med utslippskutt som monner, og i Havyard gleder vi oss over å få være med på drive fram dette.

 


Maria Brandsøy