HfO partnar i forskingssenter - fekk løyving på 104 MNOK

Hub for Ocean (HfO) er partnar i det nyoppretta NTRANS - Norwegian Centre for Energy Transition Strategies. NTRANS er eit forskingssenter for miljøvennleg energi. Senteret skal forske på rolla til energisystemet i omstillingen til nullutslippssamfunnet. Det er leia av Asgeir Tomasgård, professor ved NTNU, og fekk nyleg ei løyving på 104 millionar kroner frå Forskingsrådet. Saga Fjordbase, Kinn kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune er blant partnarane.

En viktig del senteret sitt arbeid blir å finne ut korleis omstillinga kan gjerast rettferdig og demokratisk, samtidig som den gir næringslivet mogelegheiter for innovasjon og verdiskaping frå norske ressursar.
– Dette skal vi gjere i et samspel mellom samfunnsvitskap og teknologi og i eit samspel mellom forsking, utdanning, næringsliv og forvaltning, seier Tomasgard. Les meir om NTRANS her.

Fra venstre spesialrådgiver Tone Ibenholt, i Forskningsrådet, Tanja Winther, UiO, Asgeir Tomasgard, NTNU og NTRANS, og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. Foto: Hilde Wormdahl/NTNU

Fra venstre spesialrådgiver Tone Ibenholt, i Forskningsrådet, Tanja Winther, UiO, Asgeir Tomasgard, NTNU og NTRANS, og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. Foto: Hilde Wormdahl/NTNU

Maria Brandsøy