Ny frist for tegning av kapital til Måløy Marine Ressurssenter

Følgande publiserast på vegne av Måløy Vekst: 

Se følgande invitasjon til tegning av kapital til Stiftelsen Måløy Marine Ressurssenter (MMR). Det ble holdt stiftelsesmøte for Stiftelsen 17. august i Måløy. Med alle som hadde tegnet seg for et beløp på forhånd, og de som tegnet seg på selve stiftelsesmøtet, ble den samlede egenkapitalen for det nye senteret til slutt 1.740.000 kroner. Cirka 30 aktører stod for den samlede summen. Dette viser at det er stor vilje hos det lokale næringslivet til å realisere Måløy Marine Ressurssenter (MMR). Noen store og noen små aktører har bidratt med betydelige beløp, og viser med dette at de sterkt ønsker etableringen av et marint forskningssenter i Måløy. Det er også veldig viktig at blant annet Ervik Havfiske, Marin Harvest og OFS/Niri, i tillegg til støtte, også har signalisert tydelig at de vil bli store brukere av dette senteret. Andre næringsaktører ser at et slikt senter vil ha store ringvirkninger og synergier til andre bransjer. Vi har konsentrert oss primært om marin næring i første omgang, men NMBU og vår modell kan være interessant for flere bransjer på sikt. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), som er samarbeidspartner i denne satsingen, har mange fakultet, og bedriftene vil få muligheten til å spille inn sine behov.

På grunn av sommerferie og kort frist for tegning har vi valgt å utvide fristen for tegning til 31. august. Vi har en målsetting om få inn 3 millioner fra lokalt næringsliv, så nå håper vi at det er flere som ønsker å tegne seg. Nå har vi muligheten til å samle oss om å realisere et forskningsinstitutt innen marin sektor som vil legge grunnlag for en helt ny generasjon marint næringsliv i Sogn og Fjordane.

I dette prospektet finner dere mer informasjon om planene for realisering av MMR. Se også artikkel om MMR på NRK Sogn og Fjordane: https://www.nrk.no/sognogfjordane/vil-skape-eit-sterkt-havforskingsmiljo-i-maloy-1.14162607

Del gjerne denne invitasjonen og prospektet med andre relevante aktører.

Tegningsblanketten finner dere på siste side i prospektet. Husk tegningsfrist og innbetalingsfrist til konto 3633.58.95554 innen 31. august. Merk innbetaling Måløy Marine Ressurssenter. 

 

Maria Brandsøy