Presentasjonar frå nettverkssamling 14.11

Onsdag 14 november samla vi havbaserte næringsaktørar til nettverkssamling i Florø.

Dei 74 påmeldte fekk servert ei god blanding av leverandørmoglegheiter, nyskapande grunderideear og tankar om framtida;både på bedrifts- og fylkes nivå. Under finn de dei presentasjonane vi har lov å distribuere.


Samhandling, regionreform Vestland - trussel eller moglegheit?
CCB Ågotnes, Executive Vice President Ronny Haufe

Arena – status og siste nytt på hydrogenfronten
Maritim Forening , Dagleg leiar Stein Kvalsund og seniorrådgjevar Trond Strømgren

Maritime Battery Forum
MBF, Andrea Aarseth Langli

Utvekslingssamarbeid på tvers av landegrenser
Norec, direktør Jan Olav Baarøy

Nordic Mining vil komme i kontakt med leverandørar
Nordic Mining, Project Manager Kenneth Nakken Angedal

Ei hamn i sterk vekst
Skipavika, Managing Director Lars Hellandsjø

Utvikling av nye løysingar for vekst og grøn omstilling i havnæringane
Ocean Innovation Catapult, Gisle Nondal

Aksello sitt inkubatorprogram
Aksello, rådgjevar Heidi Felle og presentasjonar av inkubatorbedriftene

Fjordpanel
Rune Hjelmeland

Maria Brandsøy