Presentasjonar frå nettverkssamling

Her kan de finne alle presentasjonane frå nettverkssamlinga vår 2 og 3 april.

Maritim Forening skiftar navn og lanserer ny profil
Rein Design, Kommunikasjonsrådgivar – Digitale flater Henriette Berntsen 

Tett på - samspel næring og utdanning
Reidar Grønli, Fagskulen S&F og Eli Nummedal, Johannes Møgster og Øyvind Østrem, Høgskulen på Vestlandet

Shell
Frode Lefdal, General manager Contracting & Procurement, Shell

No har vi sjansen!
Alle hurtigbåtsamband i Sogn og Fjordane er no ute på anbud. Det er viktig at miljøkrav ligg i botnen på desse, krav som favoriserer grønn teknologi. Hydrogenfylket kan bli eit utstillingsvindu for resten av verda ved å få opp ei nullutslippsrute med hydrogendriven hurtigbåt.  Vi har utfordra Lars-Henrik Paarup Michelsen frå Norsk Klimastiftelse, og fylkesordførar Jenny Følling.

Hydrogen i maritim næring - kva skjer rundt om i verda?
Trond Strømgren, Seniorrådgivar fornybar energi og hydrogen, MFSF

Kva kan maritim næring gjere for å bidra til eit nullutslepps samfunn?
Gunnar Eskeland, Professor Resource and Environmental Economic , NHH

Kartlegging av lokale moglegheiter innan fornybar energi
Forum for grøn energi

Korleis investeringar kan bidra til berekraftig fornybar energi
Cilia Indahl, CEO Nordic Impact

Verdsleiande maritim miljøteknologi
Mikael Johansen, Managing Director, Multi Maritime

Planlagt aktivitet kommande år - korleis kan du som leverandør komme på bana?
Stig Sandanger Riise, SVP Technology & Engineering, Vard Group

Lansering av grøn innovasjonspris
Johannes Rauboti, konsernsjef SFE og Trond Teigene, adm. direktør i Sparebanken Sogn og Fjordane

Digicat - Digitale tvillingar og virtuell prototyping i havrommet
Jan Børre Rydningen, Senior Advisor ÅKP/GCE Blue Maritime

Vestlandsk næringsliv i ei berekraftig framtid
Arvid Andenæs, Innovasjon Norge

Maria Brandsøy