Rekordordre gir grønnere verdensarvfjorder fem år før fristen

Norwegian Electric Systems og Norwegian Control Systems har fått rekordordre med levering av hybrid elektro fremdriftssystem og kontrollsystemer fra bro til propell til Havila Kystruten. Dette er verdens største batteripakke som skal leveres til skip. 

2018 10 Havyard.jpg

Ordren gjør at Havila Kystruten skal kunne innfri kravene til utslippsfri seiling i verdensarvfjordene hele fem år før regjeringens frist.

-        Med denne ordren viser vi at vi har den rette teknologien inn mot fremtidens krav om lavere utslipp og grønnere skipsfart, sier Sales Support Manager Henry Myhre og Administrerende Direktør i Norwegian Electric Systems, Tor Leif Mongstad.

Norwegian Electric Systems (NES) skal levere komplett hybrid fremdriftssystemer med batteripakken Energy Storage System som har en kapasitet per skip på 6.100 kilowattimer, mer enn dobbelt så mye som de største batteriferjene. I tillegg inneholder leveransen ladeplugg for ladding fra land.

 Uten utslipp

Med denne løsningen skal kystrutene kunne legge til og fra kai uten utslipp og ikke minst skal de kunne de seile utslippsfritt på enkelte strekninger, - som verdensarvfjordene. Systemet er også forberedt for neste generasjon av teknologi med bruk av hydrogen og brenselsceller.

Kystruten får et hybrid gasselektrisk fremdriftssystem med batteri, der fire gassmotorer i hvert skip driver generatorene. Disse har en ytelse på til sammen 7760 kilowatt. NES leverer generatorer, komplett tavlesystem, trafoer, frekvensomformere til thrustermotorer og energistyringssystem til kystrute-skipene.

I tillegg kommer leveranser fra Norwegian Control Systems (NCS). De skal levere integrert automasjonssystem, integrert broløsning og tankpeilesystem.

Levering skjer fra sommeren 2019 og kystruten skal være i trafikk fra 2021. 


Maria Brandsøy