Safeclean tek grep for framtida!

Safeclean veks og tek grep for framtida med å opprette ei ny stilling i selskapet, melder dei i ei pressemelding 27. september.

Organisasjonen vokser og vi har behov for å styrke vår tekniske kompetanse ytterligere. Vår visjon er å bli en ledende teknologibedrift innen fjerning av avsetninger og tilhørende avfallsbehandling. I den forbindelse har vi opprettet en ny stilling i selskapet, og med stolthet utnevnt vår egen Håkon Hjetland til Teknisk Sjef. Stillingen opprettes for å understreke SafeClean sitt fokus på teknisk kompetanse, og Håkon sin hovedoppgave blir å utvikle bedriftens teknologiske kompetanse, utvikle nye produkter og tjenester, samt å være ansvarlig for alt teknisk utstyr i selskapet.

Håkon er utdannet ved NTNU, og innehar tittelen Master of Science Mechanical Engineering.

Daglig leder i selskapet sier at tanken er å styrke SafeClean på sine hovedområder og underbygge dette med intern kompetanse. Vi planlegger ytterligere ansettelser for å styrke vår nøkkelkompetanse og ikke minst sette oss i stand til å imøtekomme et økende behov for våre tjenester.

Kristin Svardal