Back to All Events

Nettverkssamling

  • Quality Hotel Florø (map)

To gangar i året arrangerer vi nettverkssamling for alle som ønsker å delta på ein arena med aktuelle tema frå havnæringane. Her møter du nye kundar, leverandørar og samarbeidspartnarar!

På haustsamlinga arrangerast petroleumskonferansen Vekst i Vest påfølgande dag. Agenda og påmelding til Vekst i Vest finn du her

Meld deg på nettverkssamling og felles middag her


Agenda

09.30 - 10.00 Registrering 

10.00 - 10.10 Velkommen
Maritim Forening, dagleg leiar Stein Kvalsund

10.15 - 10.35 Samhandling, regionreform Vestland - trussel eller moglegheit?
CCB Ågotnes, Executive Vice President Ronny Haufe

10.40 - 11.00 Arena – status og siste nytt på hydrogenfronten
Maritim Forening , Dagleg leiar Stein Kvalsund og seniorrådgjevar Trond Strømgren

11.05 - 11.25 Maritime Battery Forum
MBF, Andrea Aarseth Langli

11.30 - 12.30 Lunsj og mingling


12.30 - 12.40 Utvekslingssamarbeid på tvers av landegrenser
Norec, direktør Jan Olav Baarøy

12.45 - 13.05 Nordic Mining vil komme i kontakt med leverandørar
Nordic Mining, Project Manager Kenneth Nakken Angedal

13.10 - 13.30 Ei hamn i sterk vekst
Skipavika, Managing Director Lars Hellandsjø

13.35 - 13.55 Pause med frukt og mingling

13.55 - 14.15 Utvikling av nye løysingar for vekst og grøn omstilling i havnæringane
Ocean Innovation Catapult, Gisle Nondal

14.20 - 14.40 Framtidsbilete - endringar og utfordringar i Fjord 1
Fjord 1 ASA, administrerande direktør Dagfinn Neteland

14.45 - 15.15 Aksello sitt inkubatorprogram og intro av 2 inkubatorbedrifter
Aksello, rådgjevar Heidi Felle og presentasjonar av inkubatorbedriftene

15.20 - 15.30 Ettermiddag og kveldens moglegheiter
Maritim Forening, dagleg leiar Stein Kvalsund

15.45 - 17.30 Bedriftsbesøk
Velg mellom omvisning på Westcon eller Fjord Base
15.45 - 17.00: Omvisning Fjord Base
15.45 - 17.15: Omvisning Westcon

18.30 Mingling og middag
18.30 - 19.50 Mingling med aperitiff hos Maritim Forening på Horne Brygge (inngong ved sildesteam statua)
20.00 Felles middag for deltakarar på nettverkssamling og Vekst i Vest, på Haavebua ved Quality Hotell

Meld deg på nettverkssamling og felles middag her


Earlier Event: October 25
JENTER, TEKNOLOGI OG REALFAG
Later Event: November 15
Vekst i Vest