Back to All Events

Et hav av moglegheiter!

  • Auditoriet Flora Videregåande Skule (map)
Foto: Seaweed Energy Solutions AS

Foto: Seaweed Energy Solutions AS

Havet og kysten på Vestlandet opnar for nye muligheiter ved bruk av teknologi på tvers av bransjar. Vi ønsker å bidra med ny innsikt og auke interessa for satsing i havnæringene.

Derfor inviterer vi til temamøte med fokus på både kjende aktivitetar og nye muligheiter i havnæringene: Offshore vind og hydrogenproduksjon, materialteknologi for subseanæringa, landbasert fiskeoppdrett, taredyrking og 3D-modellering og visualisering.
Norge er verdsleiande på offshore- og subseateknologi. Kobling av slik teknologi og kompetanse mot dei maritime og marine næringane skapar grunnlag for innovasjon og auka verdiskaping.

Eit viktig siktemål med arrangementet er å sikre rekruttering til petroleum-, maritim og marin sektor. Elevar fra ungdoms- og videregåande skule er spesielt velkomne.

Arrangementet er opent og gratis for alle. Begrensa tal plassar, så først til mølla prinsippet gjelder. 

Agenda

19:00 - 19:10 Velkommen
Maritim Forening Sogn og Fjordane, Kristin Svardal og Trond Strømgren

19:10 - 19:25 Muligheter i klyngeetableringa Ocean Hyway Cluster
Innovasjon Norge, Kristine Kopperud Timberlid

19:25 - 19:40 Deep Purple - lagring av vind på havbotnen
Maritim Forening Sogn og Fjordane, Trond Strømgren

19:40 - 19:55 Girlpower fra Westcon!
Marie Stensvoll, Trine Asp Sande og Amalie Kalland Svardal


19:55 - 20:25 Pause
Mingling, mat og drikke
Stand: Teknologiselskapet Haptiq med kontor i Florø er heilt i spissen
innanfor “extended reality” og interaktiv 3D - visualisering. I pausa får
vi demonstrert og testa noko av teknologien.

20:25 - 20:40 Tang og tare - grønnsaka frå havet
Seaweed AS, Audun Oddekalv

20:40 - 20:55 Plast - framtidsretta teknologi og næring
Strukturplast, Frode Lindvik

20:55 - 21:10 Fjord Base - Norges grønnaste forsyningsbase
INC Gruppen, Beate Solheim Grønnevik

21:10 - 21:15 Oppsummering

21:15 Slutt

Meld deg på havteknologidagen her

Earlier Event: January 14
Medlemsmøte Måløy
Later Event: March 11
Ocean Space - Selstad i Måløy