Back to All Events

Medlemsmøte Ocean Hyway Cluster

  • Sparebanken Sogn og Fjordane Strandgata 45 Florø (map)

Ocean Hyway Cluster (OHC) blei tatt opp i Norwegian Innovation Clusters sitt arenaprogram den 8. november 2018. OHC er ei arenaklynge for alle bedrifter som ser seg sjølve som del av den nasjonale hydrogenverdikjeda, og skal drivast som eit program i regi av Maritim Forening Sogn og Fjordane.

7. januar klokka 10 - 11:30 kallar vi inn til det første medlemsmøtet. Har du hydrogenaktivitet i dag eller planlegg slik aktivitet bør du bli med oss på laget. Vi ønsker mange velkomne både som medlemmar og samarbeidspartnarar.

Dersom du ikkje har anledning til å stille fysisk på møtet, er det mogeleg å delta via Skype.

Meld deg på medlemsmøtet her

Earlier Event: November 29
Minileverandørtreff Global Fish
Later Event: January 14
Medlemsmøte Måløy