Back to All Events

Studietur Orknøyane - fullt !


2019 01 Studietur Orkney.JPG

Studietur Orknøyane - fornybar energi og hydrogen

I samarbeid med GCE Ocean Technology inviterer vi di bedrift til å møte ei rekke leiande bedrifter innan fornybar energi på Orknøyane, Skottland. Fokus vil vere på bølge og tidevasskraft, hydrogenproduksjon- lagring og bruk.

Det vil bli tid til individuelle møter og bedriftsbesøk. Vi kan tilpasse programmet etter ønske frå di bedrift, slik at du møter relevante aktørar.

NB: 50/50 plassar fylt opp - ikkje mogeleg å melde seg på lenger.


Program

May 28th:

09.00 – 09.10: Introduction to GCE Ocean Technology, CEO Owe Hagesæther & Hub for Ocean, CEO Stein Kvalsund

09.10 – 09.30: Short introductions to Norwegian actors

09.30 – 09.50: Introduction to International Centre for Island Technology (ICIT) and their postgraduate programs, Sandy Kerr

10.00 – 10.20: Aquatera, Ian Johnstone

10.30 – 10.50: European Marine Energy Center (EMEC), Jon Clipsham

11.00 – 11.20: Developer at EMEC, TBA

11.20 – 11.40: Break

11.45 – 12.45: Group 1 to Billia Croo, Group 2 lunch at Royal Hotel

12.45– 13.45: Group 1 Lunch at Royal Hotel, Group 2 Billia Croo

15:15 – 16:15: Tenders and operations for marine passenger and tourist transportation in Orkney, Location: Warehouse Buildings in Stromness.

16.15 – 19.00: Free time/ individual meetings

19.00 - Unformal gathering at Royal Hotel with students, ICIT staff, local businesses ++

 May 29th:

10.00: Bus to Kirkwall, short stop and info by H2 refuelling station

11.00 – 12.30: Big Hit Project, Community Energy Scotland + visit port fuel cell station/container 

12.30 – 13.15: Lunch

13.20 – 14.20: Community engagement into the hydrogen business, Andrew Stennett, Eday Renewable Energy Ltd.

14.30 – 15.45: TBA / individual meetings /

17.30 – 19.30: Reception by Orkney Islands Council - Council Chamber in Kirkwall

20.00 – Dinner Ayre Hotel

23.45: Ferry to Aberdeen

Deltaking og pris

Open for alle bedrifter, men kun 50 plassar. Medlemmar i Hub for Ocean, Ocean Hyway Cluster eller GCE Ocean Technology har førsterett. Medlemmer har ikkje deltakingsgebyr, men må bestille og betale alle utgifter sjølv (reise, opphald, mat osv). Ikkje medlemmer betalar 3000 NOK per pers.

Påmelding her

Spørsmål? Kontakt maria@hubforocean.no

Earlier Event: April 2
Nettverkssamling