Staro Tech AS

Stad: Flora
Epost: bjorn@staro.no
Web: http://www.staro.no/
Tel: 99003106

Staro Tech AS er ein mekanisk verkstad som kan tilby vedlikehald, reparasjon, modifikasjonar og produktutvikling frå ide til ferdig produkt. Vi har lang erfaring innan industri og offshore, slik at vi veit kva som trengs og kan levere eit produkt etter kunden sine spesifikasjonar. Fagarbeidarar, eit godt nettverk og kjennskap til marknaden, gjer Staro Tech AS i stand til å takle dei mest kompliserte utfordringane innan hydraulikk og mekanisk arbeid. Staro Tech AS har utstyr og kompetanse til å maskinere delar. Vi produserer delar for kundar og samarbeidspartnarar.

Ekspertiseområder

  • Mekanisk arbeid
  • Hydraulikk
  • Maskinering
  • Produktutvikling

Referansekunder

  • Equinor
  • Odfjell Drilling
  • Odfjell Technology
  • Ewos

 

Sertifisering: Achilles

Segment i oljesektoren