Wergeland Holding AS

Stad: Gulen
Epost: irene@wergeland.com
Web: http://www.wergeland.com/
Tel: 57 78 18 00

Wergeland Holding eig store industriareal i Fensfjordbassenget med ISPS- hamn vis avis Mongstad.

Ekspertiseområder

  • Basedrift
  • Farleg avfall
  • Vedlikehald
  • Lager

Referansekunder

  • Equinor
  • Gulen Base
  • GC Rieber

 

Sertifisering: Achilles,ISO

Segment i oljesektoren