Bilfinger Industrial Services Norway AS

Stad: Bremanger
Epost: svein.arne.sandvik@bilfinger.com
Web: http://www.is-norway.bilfinger.com/
Tel: +47 919 17 180

Bilfinger Industrial Services Norway er ein tverrfagleg leverandør av industrielt vedlikehald, prosjektleiing & ingeniørtenester, verkstadproduksjon, og service. Vi leverer produkt og tenester til prosess-, olje og gassproduserande industri, energiprodusentar, infrastruktur og offentleg sektor. Vi ønsker å skape verdiar for våre kundar ved å tilby kostnadseffektive løysingar og auka tilgjenge på produksjonsutstyr. Helse, miljø og sikkerheit er ein viktig del av våre leveransar og konkurransekraft.

Sveisetenester og sveiseteknisk personell, ventilservice, kalibrering av strøymingsmålarar og revisjonsstansar og roterande maskineri.

Ekspertiseområder

 • Høypresisjonsmaskinering
 • Kalibrering av strømningsmålarar til subsea
 • Produksjon av marine AUV’ar

Referansekunder

 • National Oilwell
 • Westcon Yards
 • Equinor
 • Subsea Partner
 • Imenco
 • Apply Sørco
 • NOV
 • Kongsberg
 • Teqnip FMC 

 

Sertifisering: Achilles,Sellicha,ISO

Segment i oljesektoren