Coast Engineering AS

Stad: Flora
Epost: arne@coastengineering.no
Tel: 90552049

Coast Engineering AS er ei rådgjevande bedrift i Flora Kommune, og retter seg inn mot bedrifter; det offentlege og private kundar som har behov for teknisk eller administrativ assistanse av varierande omfang og karakter.

Ekspertiseområder

 • Gjennomføre tekniske oppdrag innafor mekaniske og maritime fag etter behov

 • Assistere/ vikariere for leiarfunksjonar etter behov

 • Utføre studiar av tekniske og administrative problemstillingar

 • Generell teknisk sakshandsaming; herunder kontraktsarbeid og innkjøp

 • Kvalitetsstyring generelt og i prosjekt, herunder assistanse for å: • Planlegge KS aktivitetar • Førebu sertifisering av KS-system • Gjennomføre interne og eksterne KS-revisjonar • Planlegge og utføre Ledelsens gjennomgang • Utføre EPIM registrering • Lage prosedyrer

 • Risikovurdering generelt og i prosjekt

Referansekunder

 • Elkem AS Bremanger Smelteverk

 • RAMCO

 • Coast Innovation

 • Norwegian Marine AS

 • WIS Eiendom AS

 

Sertifisering: EPIM

Segment i oljesektoren