Flora Hamn KF

Stad: Flora
Epost: hamn@flora.kommune.no
Web: http://www.florahamn.no/
Tel: 91318000

Vi sørger for ein effektiv og rasjonell hamnedrift som tek i vare tidsriktig og miljøvennleg sjøtransport. Føre oppsyn med trafikken i Alden hamneområde, samt forvalte eigedomar og innretningar på ein økonomisk og miljømessig god måte.

Ekspertiseområder

  • Hamnedrift

Referansekunder

  • Vessel arrival

 

Sertifisering:

Segment i oljesektoren