Helle Engineering AS

Stad: Askvoll
Epost: jsh@helle-engineering.no
Web: http://www.helle-engineering.no/
Tel: 93083964

Helle Engineering AS leiger ut ingeniørtjenester for olje & gass, samt “tradisjonell” landbasert industri. Personell med ingeniørutdanning og erfaring innanfor relevant fagfelt, men i tillegg praktisk bakgrunn og fagbrev.

Vi har erfaring innanfor det material- og produkttekniske feltet for rør og rørdeler til olje og gass industrien samt innanfor rørdesign for topside installasjonar på norsk sokkel. Våre ingenører har også erfaring innanfor multidisiplin prosjektstøtte/leiing for oppkoblingar av brønnar på topside installasjonar på norsk sokkel. Vi har planlagt installasjon av brønnoppkoblingar topside installasjonar på norsk sokkel og produkoduksjonseffektivisering/ optimalisering innanfor landbasert industri.

Ekspertiseområder

  • Bemanning

Referansekunder

  • Apply Sørco Bergen
  • Helle Fabrikker AS

 

Sertifisering:

Segment i oljesektoren