Hellenes Produksjon AS

Stad: Førde
Epost: agnar@hellenes.as
Web: http://www.hellenes.as/
Tel: 95922818

Hellenes Produksjon AS står for innovasjon. Vi utivkler og produserer komplette prosessutstyr for håndtering og behandling av avfallsstrømmer fra oljeindustrien.

Hellenes Produksjon er globalt anerkjent for design og produksjon av TCC enheter (termo Borekaks Cleaner) med tilhørende systemer og presenterer nå en rekke nye løsninger under merkenavnet “Peace of Mind Drilling” (PoM - Drilling). Vi anerkjenner behovet for mindre kostnadskrevende og mer effektivt integrerte løsninger, og er overbevist om at vi er i stand til å sette nye standarder med konseptet.

Ekspertiseområder

  • Handtering av boreavfall, teknologi rundt boreavfall

Referansekunder

  • Halliburton
  • Thermtech
  • SUM
  • SIMAS

 

Sertifisering:

Segment i oljesektoren