Hellenes Subsea AS

Stad: Førde
Epost: agnar@hellenes.as
Web: http://www.hellenes.as/
Tel: 95922818

Hellenes Subsea AS er et joint venture, som kombinerer egenskapene til Hellenes konsernet med subsea kompetanse Tool-Tech AS og SSubsea Hydraulic Components AS.

Hellenes Subsea AS har fokus på teknologiutvikling, prototyper, testing av subsea utstyr og vedlikehold og modifikasjon av undervannssystemer og komponenter. Siden etableringen i 2014, har Hellenes Subsea søkt om flere patenter som har fanget interessen i bransjen. Hellenes Subsea er også brukt som et verktøy for å lage prototype for løsninger som er oppfunnet av joint venture-partnere eller andre eksterne parter.

Ekspertiseområder

  • Subsea teknologi og tekniske løysingar

Referansekunder

  • Halliburton
  • Thermtech
  • SUM
  • SIMAS

 

Sertifisering:

Segment i oljesektoren