Lutelandet Offshore AS

Stad: Fjaler
Epost: tor@llof.no
Web: http://www.lutelandetoffshore.com/
Tel: 93446604

Lutelandet Offshore (LLOF) leverer eit breitt spekter av tenester til oljeindustrien i eit nytt og unikt industriområde på Lutelandet. Store prosjektareal og moderne kaier med særleg gode innseglingsforhold.

Anlegget har nærmast uante moglegheiter for utvikling og kan støtte framtidig behov i olje- og gassektoren så vel som i skips- og oljeriggnæringa. Anlegget har djupvasskaier og kai med svært høg bereevne, 200 tonn/kvm. Anlegget er lagt til rette med store sjønære areal som har nærast grenselaus bæreevne. Prosjektgjennomføring blir utført i samarbeid med solide og gode samarbeidspartnarar.

Ekspertiseområder

  • Demontering
  • Reparasjon og vedlikehald
  • Tilgang til kai
  • Dyptvannskai

Referansekunder

  • Demolotion YME

 

Sertifisering: Achilles

Segment i oljesektoren