NCC Construction AS

Stad: Flora
Epost: Tore.arberg@ncc.no
Web: http://www.ncc.no/
Tel: 95211861

Kvart år gjennomfører NCC hundrevis av prosjekt for både private og offentlige kundar. Våre prosjekt omfattar entreprenørverksemd innan infrastruktur, til dømes kaier, bruer, kraftverk og industrianlegg.

Ekspertiseområder

  • Kaier og broer

Referansekunder

  • Statens vegvesen
  • Florø Hamn
  • Fjordbase
  • Ewos
  • Sfe
  • Statkraft

 

Sertifisering: Achilles,Sellicha,ISO

Segment i oljesektoren