NIPROX TECHNOLOGY AS

Stad: Flora
Epost: Inge@Niprox.no
Web: http://www.niprox.no/
Tel: 91330049

Vi tilbyr vannbehandling og oksygenfjerning fra vann i lukkede system og vannbårne system. For å stoppe og redusere korrosjon, hindre groing / biofilm og fjerne partikler.

Ekspertiseområder

 • Vannbehandling
 • Oksygenfjerning fra vann i lukkede system
 • Fjerning groe / biofilm
 • Fjerning korrosjonspartikler / slam
 • Produksjon Hydrogenanlegg
 • Leveranser spesialvann.

Referansekunder

 • NTNU
 • Entra Eiendom ASA
 • DNB Næringseiendom AS
 • Equinor
 • Hansa Borg Bryggeri AS
 • BIR
 • Den Danske Bank ASA / Nets DK

 

Sertifisering:

Segment i oljesektoren