Nortronik AS

Stad: Førde
Epost: atle@nortronik.com
Web: http://www.nortronik.com/
Tel: 57 83 20 00

Totalleverandør innan brannvern som leverer produkt og tenester innan både nyinstallasjonar og service, kontroller og reperasjonar. Eksempel på det vi leverer er lettere slukkemateriell, røykdykkerutstyr og slokkeanlegg.

Ekspertiseområder

  • Brannvern
  • Røykdykk
  • Slokkeanlegg

Referansekunder

 

Sertifisering: Sellicha

Segment i oljesektoren