Recover Nordic

Stad: Flora
Epost: oyvind.myklebust@recover.no
Web: http://www.recovernordic.no/
Tel: 97007422

Recover Nordic løyser utfordringar knytt til vatn, brann, klima og miljø. Vi er lokalisert i Flora, Førde, Stryn, Måløy og Svelgen. Vi er ein leiande europeiske aktør innan skadeavgrensing. Uansett kva problem du har relatert til dette vil vi hjelpe deg når du treng hjelp - 24 timer i døgnet over heile landet. Kontakt Recover Nordic sin vaktteneste på 815 55 555.

Våre kundar er eigedomsforvaltarar, privatpersonar samt industri og forsikringsselskap som set høge krav til rask respons og riktige leveransar i alle prosjekt knytt til skadeavgrensing, førebygging og vedlikehald. Vi løyser dine problem raskt, effektivt og med gode resultat. Vi har spisskompetanse i eit bredt tenestespekter og vi kan handtere dine utfordringar med god kvalitet og til konkurransedyktige vilkår.

Ekspertiseområder

 • Skadebegrensning

 • Forebyggende og Vedlikehold

 • Vannskader

 • Brannskader

 • Tørrisblåsing

 • Sanering

Referansekunder

 • Petroleumsservice

 • GMC Stavanger

 • Westcon

 • Fred Olsen Cruises

 • DOF Subsea / Brasil

 • Norwegian Hull Club

 • Sul-Marine Consultant Lisboa PL

 • Equinor

 

Sertifisering: ISO, Achilles, EPIM

Segment i oljesektoren