SAR AS

Stad: Flora
Epost: larspetter.sundal@sargruppen.no
Web: http://www.sargruppen.no/
Tel: 97196570

Vi står for mottak, klassifisering, sortering, mellomlagring og transport av farleg avfall til sluttbehandling. SAR driv også med mottak, sortering og transport av næringsavfall til sluttbehandling. Vi tilbyr tankvask av små og store tankar og tankar på båt. Innan rådgjevingstenester kan vi tilby kartlegging, avfallsplanar, rapportering, opplæring og kurs. Vi driv også med sal og utleige av utstyr for kildesortering samt utleige og transport av alle typar avfallscontainarar.

Ekspertiseområder

  • Innhenting, mottak og behandling av avfall
  • Rengjøring av tanker
  • Salg og utleie av utstyr til avfallshandtering
  • Boreavfall

Referansekunder

  • Equinor
  • Neptune
  • BG
  • Halliburton

 

Sertifisering: Achilles,Sellicha,ISO

Segment i oljesektoren