Bilfinger Industrial Services, avd. Sogn og Fjordane

I Sogn og Fjordane er Bilfinger etablert på 3 stadar med godt utstyrte verkstadar, Svelgen, Høyanger og Årdal. Vi levere eit breitt spekter av produkt og tenester innan vedlikehald, verkstadproduksjon og prosjekt. Bilfinger utnyttar ressursar, utstyr og kompetanse på tvers i selskapet.

 
Gasta Design