Enivest

Enivest er ein regional internettleverandør som leverer tenester til privat- og bedriftskundar. I tillegg leverer vi til det offentlege og operatørmarknaden. Vår samarbeidspartnar på TV er Get. Vi er ein løysingsorientert lagspelar og jobbar for å kunne levere høghastigheitsbreiband til stadig fleire. Har du ei utfordring knytt til internett? Ta kontakt med oss, så kan vi finne ei løysing for deg. Har vi per i dag ingen løysing, så kan vi evt. starte eit felles FoU prosjekt.

 
Gasta Design