Equinor ASA

Equinor er lokalisert i Florø og hvor en har lagt Logistikksenter for rør (et av Europas største) knyttet til norsk sokkel, samt ansvar for hovedforsyning mot Snorre A/B og Visund. Vi kommuniserer nært med leverandørindustrien på Fjord Base og andre baser til Equinor i Norge. Equinor Florø har også ansvar for styring av personellogistikk for hele norsk sokkel samt resursstøttesenter for forpleining. På overordnet nivå er Equinor et globalt energiselskap og er verdens største operatørselskap offshore.

 
Gasta Design