Fjord 1 ASA

Fjord 1 har si kjerneverksemd innan ferjetransport, og er det leiande ferjeselskapet i Norge. Fjord 1 har også aktivitet knytt til hurtigbåt, catering og fjordbasert reiseliv. Fjord 1 er eit innovativt selskap med store ambisjonar. Selskapet sin målsetnad er å vere best på miljøvennleg og påliteleg transport, og arbeider kontinuerleg med å utvikle nybygg i verdsklasse.

 
Gasta Design