Havyard Ship Technology AS

Havyard Group er eit verdsomspennande konsern med forankring i det sterke maritime clusteret på Nordvestlandet. Visjonen vår er Improving life at sea. Vårt fokus er å ha den beste kompetanse på alle nivå. Havyard Group leverer skipsdesign, skipsutstyr og bygging av avanserte fartøy for offshore petroleumsproduksjon, fiske og havbruk til skipsverft og reiarlag verda rundt.

 
Gasta Design