Hellenes Yard AS

Hellenes Yard AS disponerer verftet i Førde, som huser Hellenes AS med sine ca. 60 ansatte og flere eksterne leietakere. På verftet konstrueres og bygges blant annet prosessanlegg for oljeindustrien med leveranser til hele verden, og det er tilgjengelig kompetanse innen elektro, automasjon og mekanisk produksjon fra lærling til masternivå. Verftet benyttes også til utvikling og testing av ny teknologi for eksterne kunder innen flere næringer.

 
Gasta Design