Naval Consult AS

Vårt firma har lang kompetanse innen design,konstruksjon og utvikling av fiskefartøyer og brønnbåter. Naval Consult AS har også konstruert hurtiggående passasjerfartøyer/spesialfartøyer i GRP-sandwich og andre kompositt materialer. Naval Consult har i en årrekke hatt posisjon som markedsleder innen kystfiskefartøy, og holder stadig et forsprang foran våre konkurrenter innen utforming av denne fartøystypen. Våre kunder utgjør i dag en stor, topp moderne flåte over hele landet, og er i stadig vekst.

 
Gasta Design