Nordic Emballasje

Nordic emballasje ligg i Måløy og er proviantleverandør til den maritime flåten. I tillegg til proviant, leverer vi også emballasje, arbeidsklær, såpe, tørkepapir og dispensere til både fartøy og landbedrifter. Vår målsetting er å yte kundene den beste service til konkurransedyktige priser. Vi skaffer derfor til veie det meste av øvrig forbruksutstyr våre kunder ønsker.

 
Gasta Design