Norva 24 Vest AS

Norva 24 Vest AS er ein del av arbeidsfellesskapet Norva24-konsernet, som er leiande i Noreg på innsamlings- og avvatningsløysningar for septikslam. Vi utfører også spyling, tankrensing, kamerainspeksjon, miljøsanering og førebyggande og vanlege vedlikehaldsoppdrag for industri, entreprenørar, kommunar og veganlegg. Vi arbeider både on- og offshore, og har avdelingar fleire stader i Noreg. Miljøriktige løysningar er alltid i fokus.

 
Gasta Design