Oceaneering Asset Integrity AS

Oceaneering Asset Integrity AS er ei sakkyndig bedrift, som tilbyr inspeksjonstenester innanfor kran og løft. Vi utfører og tilbyr også engineering, dokumentkontroll, modifikasjon og reparasjonstenester relatert til vårt fagområde. I Florø utfører vi blant anna myndigheits-pålagt inspeksjon for Equinor Subsea og betener pr i dag, Snorre A, B, Visund og Gjøa med tekniske løftetjenester. Fleire av våre tilsette har brei erfaring innan Non-Destructive Testing (NDT), inspeksjon av kraner, løfteutstyr, personløftere og SDLA (Subsea enheter). Vi innehar personlege godkjenningar for kontroll av fallsikring.

 
Gasta Design