Skipskompetanse AS

Skipskompetanse er et selvstendig skipsdesignselskap som tilbyr design, konsulent- og ingeniørtjenester. Vi har spesialisert oss på design av avanserte og moderne fartøy med spesiell kompetanse på fiskeri og havbruk. Med sterkt fokus på miljøvennlig design ønsker vi å bidra til et forminsket globalt fotavtrykk og godt arbeidsmiljø for mannskap. Ved å modellere og visualisere skipene vi designer gjennom hele designprosessen sikrer vi at designet fungerer som det skal. Et skip er et helt selvstendig samfunn på en kjøl, og vi har dette i tankene fra første strek. Derfor sier vi "better design, better ships".

Vi leverer komplette designpakker som inkluderer beregninger, produksjonsunderlag, tegninger, 3D- modeller og mer, tilpasset hvert enkelt prosjekt. Vi tar på oss større og mindre byggeoppdrag, også ombygginger og kan være behjelpelig med prosjektledelse i forbindelse med dette. Skipskompetanse bistår også med beregninger for både styrke, stabilitet, vekt med mer, og er sertifisert for kranberegninger, -testing og godkjenning av kraner med godkjent A-mann.