Sogn Industri

Sogn Industri leverar multidisiplin ingeniørtenester til eit bredt spekter av industrien. Vi har stor kompetanse innanfor og utvikle og lage prosjektgrunnlag for nye og eksisterande system. Vi kan vere ein ressurs i ulike ledd av eit prosjekt med hovudvekt på prosjektkvalitetssikring og installasjonskompetanse. Vi er flinke der det er hektiske tilstandar, i ein kaotisk prosjekt tilstand skapar vi orden, kontroll og kvalitet. Vi jobbar målretta for at prosjekt vi er involvert i skal lykkast.

 
Gasta Design