Vestlandsforsking

Vestlandsforsking er eit forskingsinstitutt som utfører forsking- og utviklingsoppdrag for næringsliv og offentleg sektor. Vi arbeider med forsking innan klima og miljø, reiseliv og teknologi og samfunn. Vi utfører tverrfagleg bruksretta forsking, og vi er på den regionale, nasjonale og internasjonale FoU-arenaen. Ved instituttet er det om lag 30 tilsette og årsomsetnaden er om lag 25 mill. kr. Vi held til på Fosshaugane Campus i Sogndal i Sogn og Fjordane.

 
Gasta Design