Walcon Maritime AS

Walcon leverer tjenester til verftsindustrien, on- og offshore, landbasert industri, riggvedlikehold og havbruk. Våre ansatte er vår styrke. Vi har lang erfaring med å utføre oppdrag på fastpris. Vi har mange dyktige fagfolk med lang erfaring. Vi leverer detalj engineering, innkjøp av materiell og utstyr, fabrikasjon av rør og installasjon av rørsystem. Installering inkluderer trykkprøving, flushing, igangkjøring / oppstart, installasjon av mekaniske anlegg, fabrikasjon av stål, stålutrustning og utleie av fagarbeidere.

 
Gasta Design