Wergeland Holding AS

Wergelandgruppa er lokalisert i Gulen industrihamn vis à vis Mongstad. Konsernet har omfattende aktiviteter innen miljøservice, betong, industriutvikling, havne- og marine tjenester. En av våre hovedmålsettinger er å utvikle Gulen industrihamn til å dekke framtidige behov for næringsaktører både on- og offshore og i maritim sektor.

 
Gasta Design