Fra elektrifisering til eksporteventyr

Ny rapport viser at eksport av elektrifiseringsteknologi kan gi en netto verdiskaping på 210 milliarder kroner frem mot 2040. Dette tilsvarer 105.000 nye årsverk i høyproduktiv leverandørindustri. Potensialet er størst innen kraftsystem og maritim transport. 
Rapporten er laget av Menon Economics på oppdrag fra Energi Norge .

Les rapporten her.

Maria Brandsøy