Infrastruktur for fremtidens hurtigbåt

Rambøll har fått i oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune å se på infrastruktur for fremtidens hurtigbåt med nullutslipp. Med dette forstås null utslipp ved fartøyet og man har derfor fokusert på batteri og hydrogen som energibærere. Målet er å komme frem til et generelt verktøy som gjør det mulig å finne riktig løsning for et gitt samband. I denne studien er Bergen og Florø valgt som case for å betjene båten som går mellom Bergen og Selje, som en måte å illustrere hvordan verktøyet skal fungere. I caset skal hurtigbåten bunkres eller lades i både Bergen og Florø. Les heile rapporten her.

Maria Brandsøy