Moglegheiter innan offshore vind

Vindkraft til havs representerer eit stort potensial for fornybar energiproduksjon samtidig som det også eksisterer store kommersielle moglegheiter for norske maritime verksemder. Det viser rapporten ‘Norwegian supply chain opportunities in offshore wind’ frå Norwegian Energy Partners. 

Les heile rapporten her.

Maria Brandsøy