Norwegian Maritime equipment suppliers 2018

“Key Performance Indicators and Future Expectations,”

Leverandørindustrien omsatte for 59 milliarder kroner i 2017 og sysselsatte 18.000 årsverk. Det viser tall fra Menon Economics. Den årlige rapporten om resultat og markedsutsikter for maritime utstyrsleverandører viser oppløftende tall for norsk maritim leverandørindustri.

Du finn rapporten her.

Maria Brandsøy