Verdiskapingsanalysen

Verdiskapingsanalysen er eit resultat av ei spørreundersøking blant alle petroleumsleverandørar i Sogn og Fjordane.  Analysa er i regi av Maritim Forening Sogn og Fjordane og PWC. Analysa tek opp nøkkeltal som omsetning, årsverk mm., i tillegg til spørsmål kring marknad, kundar, motivasjon og utfordringar. 

Du finn analaysa frå alle fem åra her:

Verdiskapingsanalysen 2018

Verdiskapingsanalysen 2017

Verdiskapingsanalysen 2016

Verdiskapingsanalysen 2015

Verdiskapingsanalysen 2014

 

Maria Brandsøy