Om oss

 
Om oss_preview.jpeg

Hub For Ocean er ein medlemsorganisasjon for aktørar i dei havbaserte næringane. Per i dag har vi 67 medlemmar som representerer heile verdikjeda knytt til havrommet.

 

Våre fokusområder:

  • Skape gode møteplassar. Ved å dele kunnskap om behov, moglegheiter og løysingar kan samarbeid føre til nyskaping og vekst.

  • Vere ein døropnar til havnæringane, både til nye kundar og nye marknader. Vi ser koplingar mellom medlemsverksemdene, og ikkje minst mellom medlemmar og omverda.

  • Jobbe aktivt med synleggjering av medlemmane våre.

 

Det ligg mange moglegheiter i havrommet.
Vi er klare – er du?
Bli medlem i Hub For Ocean