Møteplassar

Verksemder kan oppnå auka verdiskaping i samhandling med andre. Derfor er vi opptatt av å skape gode møteplassar. Nokre av møteplassane er for medlemmane våre, andre er opne for alle som ønsker å delta.


 

 

Tidlegare arrangement